Dansk Hestevæddeløb

Mobile navigation

Projekt Sikre Baner

2022 06A8468

Som aktiv vil du opleve at nye tiltag løbende implementeres for at højne sikkerheden på væddeløbsbanerne. 

Fokus vil i første omgang ligge på generel sikkerhed, funktioner på løbsdage og en samlet indskrivning. Nogle ændringer træder i kraft fra 1. januar 2023, andre løbende gennem året.

Kommende Tiltag

Generel sikkerhed: Indhegning og adfærd

Staldterrænnet og løbsarealet er en arbejdsplads, hvor levende dyr, aktive og løbsofficials samt øvrige funktioner skal kunne foretage deres arbejde under ordnede forhold. 

Løbsareal og staldterræn skal derfor med indhegning adskilles fra øvrigt areal blandt andet for at sikre, at løse heste ikke forlader banens areal eller vilde dyr, løse heste, hunde mm. løber ind på banen og bliver genstand for ulykker. Indhegningen påbegyndes i foråret i 2023.

For at undgå ophold og uvedkommende trafik på løbsarealet er der fokus på følgende retningslinjer på alle løbsdage fra 1. januar 2023: 

Adgang løbsareal (opvisningsbane)

1)      Hjælper til startende hest/staldansat må kortvarigt befinde sig ved/på løbsbanen umiddelbart før og efter løbsstart (ikke under). Løbsarealet gælder både galop- og travbane. Her tænkes hjælpere til akutte udstyrsproblemer, stramning af check mm.

2)      Øvrige har ingen adgang til at krydse hegn til bane. Gælder også ophold på galopbane ved travløb.

Løbsofficials og øvrige funktioner omkring løbsdagsafvikling undtaget. Disse vil fra årsskiftet bære veste. 

Brug af hjelm på opvisningsarealet

Anbefales til alle medhjælpere.
Påbudt til personer u. 18 år.

Adfærd staldterræn

1)      Fokus på staldterræn som arbejdsplads og generel sikkerhed, herunder børn ifølge voksne, ingen løse hunde. 

2)      Hensigtsmæssig parkering, samt trailere og transportere skal lukkes efter aflæsning (rampe)

  ______________________________________________

Genopfriskning: SIBA-listen

SIBA-listen består af ca. 130 punkter, som hestevæddeløbssporten i Danmark på sigt skal efterleve i henhold til Sverigesaftalen. Der er udvalgt 19 punkter, som skal igangsættes indenfor tre år. Punkterne er udvalgt ud fra en vurdering af, hvor kritisk punktet er, samt ud fra en økonomisk betragtning. I treårsplanen er der beskrevet, hvilke punkter der påbegyndes indenfor hhv. år 1, 2 og 3.

Derudover er der lavet en vedligeholdelsesplan for alle væddeløbsbaner, der beskriver hvordan staldbygningerne - der generelt er i varierende stand - skal forbedres i form af renovering mm. SIBA vil derfor medføre løbende ændringer over den næste årrække.

I princippet skal SIBA ses som konstant og vedvarende, da det ikke kun dækker over fysisk istandsættelse, men også en generel bevidsthed om adfærd, der højner sikkerheden. Eksempelvis at en hestetransporter eller hestetrailers rampe altid skal være lukket under vedvarende parkering eller fastsatte standarder, der vil opnås ved løbende udskiftning som fx lysstyrken i lysarmatur. 

  ______________________________________________