Dansk Hestevæddeløb

Mobile navigation

Registrering af sko- og sulkyinformation

Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Som led i Projekt SIBA skal der fra og med 2023 registreres sko- og sulkyinformation i danske travløb. Formålet med registreringen er at servicere sportens spillere med relevant information til løbene, da denne information kan være med til at højne spilleinteressen.

Registrering af sko- og sulkyinformationer

Registrering af sko- og sulkyinformationer foretages på https://skoinfo.webstream.dk/. Registreringen kan ske fra den officielle startliste foreligger på atg.se og skal være afsluttet senest 15 min. inden starten på løbsdagens første løb.

Det er hestens ansvarlige træner der skal sikre, at sko- og sulkyinformationer registreres. Dette gøres via egen mobil/tablet/PC eller via en touchskærm, som er tilgængelig på løbsbanens staldområde ved udleveringen af nummerskilte.

Ved registrering af sko- og sulkyinformationer logger man ind på https://skoinfo.webstream.dk/ med sit kontonummer i DTC. Her skal man første gang oprette sin egen adgangskode, som bruges fremadrettet, hvorefter man kan registrere sko- og sulkyinformation om sine startende heste.

De startmeldte heste er i systemet oprettet med default-værdier for sko og sulky; denne default-værdi er fire sko og almindelig sulky. Registreringen gennemføres ved enten at bekræfte default-værdien eller ændre denne til den korrekte information. Definition af sulkytyperne fremgår af DTCs udstyrsliste på trav.dk.

De registrerede oplysninger kan efterfølgende ses på travinfo.dk.

På udvalgte løbsdage – f.eks. med mange udenlandske deltagere – vil der være kontaktpersoner, der kan hjælpe med at registrere sko- og sulkyinformationer.

Ændring af allerede registrerede sko- og sulkyinformationer
Ændring af allerede registrerede sko- og sulkyinformationer kan ske i perioden fra 10 min. før første løb og indtil præsentationen til løbet for den pågældende ekvipage påbegyndes. Ændringer kan ikke meddeles mundtligt.

Informationerne kan alene ændres fra ”uden sko” til ”med sko” (for og/eller bag) og fra ”amerikanersulky” til ”almindelig sulky”.

Procedure ved dommerkomités beslutning om skotvang
Såfremt dommerkomitéen træffer beslutning om skotvang for alle heste i et løb – f.eks. på baggrund af markante ændringer i baneunderlag – vil dommerkomitéen kunne gennemføre en samlet opdatering af skoinformationer omfattende alle løbets heste, således at denne opdatering ikke påhviler den enkelte ansvarlige træner.

Kontrol af registrerede oplysninger
Dommerkomité og ekvipagekontrollant har – ligeledes via tablet/PC – adgang til en oversigt over de registrerede sko- og sulkyinformationer i systemet. Her kontrollerer dommerkomitéen umiddelbart efter første deadline (15 min. før første løb), at alle løbsdeltagere har registreret sko- og sulkyinformationer.

Stikprøvekontrol af de endeligt registrerede informationer foretages af ekvipagekontrollanten før eller efter de enkelte løb.

Ved uoverensstemmelse mellem registrerede sko- og/eller sulkyinformationer og faktiske forhold meddeler ekvipagekontrollanten dette til dommerkomitéen, som tilretter de registrerede informationer, registrerer forholdet i løbsrapporten og udsteder gebyr til den ansvarlige anmelder.

Læs mere om reglerne for hestens udstyr i Travkalender nr. 1 § 40.