Dansk Hestevæddeløb

Mobile navigation

Rengøring og vedligehold af stalde

Oversigt Charlottenlund Beskaaret
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Et sikkert arbejdsmiljø for aktive, heste og ansatte sætter krav til staldbygningers stand. Rengøring og vedligehold vil dermed være et fokusområde for banerne i 2023.

Primo 2023 foreligger en tidsplan for udbedring af alle anmærkninger for banernes staldbygninger. Derudover igangsættes med overgangen til 2023 nye rengøringsrutiner for staldbygninger, der består af følgende:

 - hovedrengøring, der skal foretages 1-2 gange årligt, samt 
 - desinfektion og plombering af gæstebokse op til løbsdage. Hermed menes bokse, hvor en hest midlertidigt opstaldes i forbindelse med en løbsdag (Se infografik omkring rengøring).

Brydes plomberingen til gæstebokse, har den ansvarlige træner accepteret boksen. Ved spørgsmål rettes henvendelse til banens kontor. 

Rengøringsrutinerne skal medvirke til følgende: 

    -   minimere risiko for smittespredning, herunder at man tager eventuelle sygdomme med hjem til egen bestand
    -   sikre maksimal sikkerhed i forbindelse med dopingprøvetagning
    -   sikre generel hestevelfærd og optimalt arbejdsmiljø for aktive og ansatte
    -   sikre præsentable rammer og forlænge staldenes levetid

Maskine til desinficering og generel rengøring

For at kunne efterkomme rengøringskravene, er banerne udstyret med en damprensningsmaskine, hvor selve desinficeringen kan udføres hurtigt, med begrænset vandforbrug samt uden brug af kemikalier. Maskinen kombinerer højtryksrensning med temperaturer omkring kogepunktet.

Derudover kan damprenseren hhv. multirenseren anvendes til rengøring og vedligehold af hele banens areal, som fx reklameskilte, facader, rails, maskiner, fliser. Se multirenseren blive testet af på Jydsk Væddeløbsbane i filmen nedenfor: