Dansk Hestevæddeløb

Mobile navigation

Alkohol- og narkotest

Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Som led i Projekt SIBA skal der fra og med 2023 gennemføres rutinemæssige alkoholtests og stikprøvevise narkotests på de aktivt deltagende – kuske, ryttere og løbsofficials m.fl. – på alle løbsdage.

Hvem omfatter testene – og hvornår/hvordan udføres de?

Alle aktivt deltagende – kuske, ryttere og løbsofficials (sidstnævnte jf. DH Sports liste over test-pligtige) – skal gennemgå en rutinemæssig alkoholtest på alle løbsdage. Trænere og staldpersonale er ikke omfattet af testkravet, men skal stille sig til rådighed for test på forlangende fra Landsdommeren.

Alkoholtesten skal være gennemført inden kusken eller rytteren første gang er på banen med en hest og for officials’ vedkommende inden arbejdets påbegyndelse på løbsdagen.

En alkoholtest kan desuden kræves gentaget i løbet af løbsdagen på foranledning af dommerkomitéen.

Narkotesten udføres på tilfældigt udvalgte blandt de aktivt deltagende kuske, ryttere og løbsofficials på løbsdagen. Den tilfældige udvælgelse genereres af et elektronisk kontrolrapport-system, som sygepersonalet benytter. Udvælgelsen iværksættes ved sygepersonalets påbegyndelse af tests på løbsdagen, og narkotesten kan således gennemføres samtidigt med alkoholtesten. 

Narkotests kan desuden foretages på foranledning af dommerkomitéen ved begrundet mistanke om påvirkning.

Antallet af narkotests pr. løbsdag besluttes af DH Sport på baggrund af SIBA-aftalen med Svensk Travsport. Målet er 120-240 narkotests i alt pr. år, svarende til 15-30 narkotests pr. bane pr. år.

Alkoholtesten foretages via et alkometer, og narkotesten via en spyt- eller urinprøve. Såfremt en test er positiv, kontaktes dommerkomitéen via radio, og der skal herefter foretages yderligere to kontroltests under overværelse af to af dommerkomitéen bemyndigede personer.

Hvor udføres testene?

På Bornholms Brand Park foregår testene i et separat rum ved Vægten, mens testene på de øvrige baner indtil videre – indtil der er indrettet separate rum dér også – foregår i en ambulancebil, der så vidt muligt vil være placeret i nærheden af Vægten. Ambulancebilen er mrk. Sommers Ambulance Service.

Hvem udfører testene – og hvordan registreres de?

Testene udføres af sygepersonale fra henholdsvis Sommers Ambulance Service og Bornholms Frivillige Samaritter. Sygepersonalet er til stede på hele løbsdagen fra to timer før start og er desuden til rådighed ved ulykkestilfælde på både bane, stald- og publikumsområde, hvor de vil have det overordnede ansvar for eventuelle tilskadekomne.

Sygepersonalet kan forlange at se ID på alle testpersoner ved udførelse af alkohol- og narkotests.

Til registrering af testresultaterne benytter sygepersonalet en elektronisk kontrolrapport. Dommerkomité og ekvipagekontrollant har adgang til samme elektroniske kontrolrapport og kan herigennem se og følge op på samt eventuelt sanktionere, såfremt der er kuske, ryttere eller løbsofficials m.v., der ikke er testet som påbudt.