Dansk Hestevæddeløb

Mobile navigation

Løbsofficials

2022 DJI 0052
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

For at sikre en korrekt og sikker løbsafvikling varetages en række funktioner i forbindelse med løbsafvikling.

Få overblikket over hvilke officials eller funktioner, der understøtter løbsafviklingen.

Ændringer og nye tiltag pr. 2023 er markeret i kursiv og omfatter blandt andet, at sygepersonale og ekvipagekontrollanter er til stede på alle løbsdage, samt et krav om uddannelse af personer, der varetager væsentlige opgaver til at understøtte sportens dømmende instans, fx dommer- og målfotokamera og dopingkontrollanter.

Derudover vil alle løbsofficials fra 2023 være i officiel beklædning i form af forskelligfarvede veste. 

Sygepersonale

Indføres på alle løbsdage i 2023.
Uddannet personale til at udøve førstehjælp og generel ulykkeshåndtering. Vil foretage stikprøvevise narkotest, samt rutinemæssige alkotest af alle deltagende kuske og ryttere (indføres i 2023).

Ekvipagekontrollant

Overgår fra pilotprojekt til fast del af løbsafvikling på alle løbsdage i 2023.
Løbsofficial med primært fokus på de deltagende ekvipagers udstyr, herunder dets lovlighed og forsvarlighed i praksis (fx udstyrets stand). Er til stede på staldområdet som kontaktperson mellem aktive og dommerkomité.

Dopingkontrollant

Skal fra 2023 være certificeret/uddannet.
Sikrer en korrekt fremgangsmåde omkring dopingprøvetagning.

Banedyrlæge

Håndtering af ulykker med hest, ansvarlig for dopingkontrol.

Løbsdyrlæge

Implementeres løbende i 2023 som fast del af løbsafvikling.
Udfører Sund Hest-kontrol og øvrige hestevelfærdskontrol på løbsdage.

ID-kontrollant

Foretager identifikation af samt kontrol af vaccination på ustartede heste (samt heste, der ikke har startet på den pågældende bane i en længere periode).

Dommerkomité og løbsafvikling

Landsdommer, løbsdagens øverste myndighed, og meddommer(e) som understøtter kontrollen af løbsafviklingen. Overstarter: Sikrer, med hjælp fra øvrigt startpersonale, en korrekt startafgang, hvor reglementet overholdes.  

Fra 2023: Personale til håndtering af mål- og dommerkamera skal være certificeret.

 

Bemærk, at listen over funktioner ikke nødvendigvis er overensstemmende med antal af personer, da nogle funktioner kan varetages af samme person. Derudover følger funktioner relateret til banens afvikling af løbsdage.

En mere udførlig funktionsbeskrivelse af ovenstående officials kan findes i Travkalender Nr. 1.